حکم ارتداد یکی از یاران احمدی نژاد!؟

حکم ارتداد یکی از یاران احمدی نژاد!؟

«روح الله احمدزاده کرمانی»، معاون دولت احمدی نژاد، که از مدتی پیش، از او فاصله گرفته، می‌گوید احتمال صدور حکم ارتداد «یکی از اعضای اصلی جریان انحرافی» افزایش پیدا کرده است.

به گزارش رشت۲۰  «روح الله احمدزاده کرمانی»، معاون دولت احمدی نژاد، که از مدتی پیش، از او فاصله گرفته، می‌گوید احتمال صدور حکم ارتداد «یکی از اعضای اصلی جریان انحرافی» افزایش پیدا کرده است.

او که پیش از بازداشت «حمید بقایی» و «اسفندیار رحیم مشایی» در کانال تلگرامی خود به نوعی عجیب خبر بازداشت آن دو را پیش بینی کرده بود، حالا در خبری که احتمال می‌رود منظورش مشایی باشد، نوشته است:

«شنیده‌ها حکایت از اتهامات سنگین امنیتی در پرونده‌ی یکی از اعضای اصلی جریان انحرافی دارد! هم چنین وجود برخی از اسناد و مدارک و اقاریر، احتمال صدور حکم ارتداد! را در خصوص این فرد، افزایش داده است».