حکم جلب عضو مدعی اخلاق شورا صادر می‌شود!

حکم جلب عضو مدعی اخلاق شورا صادر می‌شود!

به گزارش رشت۲۰– شنیده ها حکایت از آن دارد که به زودی حکم جلب یک عضو مدعی اخلاق مداری در شورای شهر به زودی صادر می شود.

وی پیش از این با توهین نسبت به مقام قضایی در اجرای یک حکم دخالت بی جا کرده بود که رفتار وی سبب بروز حواشی متعددی شده بود.

 

این عضو شورای شهر که در مقابل ترویج حجاب و عفاف قد علم کرده بود اکنون در آستانه جلب بخاطر توهین، تخریب و دخالت در اجرای حکم قضایی است.