حکم سنگین منصوریان علیه نفت تهران

حکم سنگین منصوریان علیه نفت تهران

به گزارش رشت۲۰، علیرضا منصوریان؛ سرمربی سابق نفت تهران در لیگ چهاردهم و پانزدهم با شکایت به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، خواستار دریافت طلب خود از این باشگاه شد.

به همین منظور کمیته مربوطه با بررسی مدارک ارائه شده، باشگاه نفت را به پرداخت مبلغ ۱۰/۵۱۳/۷۳۴/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۲۱۰/۲۷۴/۶۸۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق علیرضا منصوریان ، محکوم کرد .

پیش از این علی دایی و علی کریمی با دریافت حکم‌ از کمیته انضباطی و کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال ، باشگاه نفت را محکوم کرده بودند و حالا علیرضا منصوریان هم علیه باشگاه سابق خود ، حکم رسمی گرفته است ./ورزش سه