حکم عجیب مشاور امور بانوان فرمانداری لاهیجان برای یک مسئول در لنگرود! در لاهیجان «قحط النساء» است؟

حکم عجیب مشاور امور بانوان فرمانداری لاهیجان برای یک مسئول در لنگرود!

به گزارش رشت۲۰؛ طی حکمی از سوی امیر جانبازی، سمیه میربلوکی به عنوان مشاور امور بانوان فرمانداری لاهیجان منصوب شد. فردی که در حال حاضر مسئولیت میراث فرهنگی شهرستان لنگرود را بر عهده دارد.

هرچند مشاور امور بانوان به عنوان شغلی رسمی محسوب نمی شود و البته بسیاری بر این اعتقاد دارند که به عنوان پستی تزئینی محسوب می شود که تنها برای پر کردن رزومه یک فرد به کار می رود، اما این که حداقل مرسومات لازم برای آن باید طی شود. این که فردی در شهرستان لنگرود فعالیت سنگینی چون مسئولیت امور میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را بر عهده دارد چگونه می تواند در یک شهرستان دیگر به عنوان مشاور منصوب شود و کی وقت خواهد کرد در امور مشاوره به فرمانداری لاهیجان کمک کند. یعنی در خود لاهیجان بین بانوان فعال و غیردولتی فرد جدیدی پیدا نمی شد که جناب سرپرست فرمانداری رزومه ای را برای وی پر کند؟

البته اشکال این است که خود جناب سرپرست نیز همچنان به صورت موقت ادامه کار می دهد و احکام این چنینی نیز به مانند پست خود  ایشان اعتباری موقتی دارد. هرچند به نظر می رسد اهمیت انتخاب بانوان و جوانان سبب شده سرپرست فعلی به هر گزینه ای که به کارنامه خود نامی را بیفزاید روی می آورد. ادامه این سبک معیوب انتصاب بدون شک نه به سود جوانان و بانوان است و نه دولت!