حکم مشاور سه ماهه برای مدیرکل برکنار شده! با توجه به عدم تأیید دستگاه نظارتی آیا میتوانیم این رد صلاحیت را پایانی بر عمر مدیریتی این شخص بدانیم یا بازهم برخی نمایندگان استان برایش آستین بالا میزنند؟!

حکم مشاور سه ماهه برای مدیرکل برکنار شده!

یکی از مدیران کل عزل شده از دستگاه‌های دولتی گیلان، تا زمان برگزاری یک دوره مسابقات جهانی به عنوان مشاور یکی از فدراسیون ها منصوب شده و در واقع به او لقب مشاور سه ماهه را اهدا کرده است!

به گزارش رشت۲۰ ؛در پی انتشار خبر ردصلاحیت این مدیر برکنار شده برای پست مدیریت در یکی از استان های تقریباً همجوار! وی با استفاده از ارتباطات خود با یکی از مسئولین آن فدراسیون تا پایان یک دوره مسابقات جهانی به عنوان مشاور رئیس آن فدراسیون منصوب شد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ظاهراً وی از همین الان خود را آماده تصدی یکی از پست های مهم آن فدراسیون کرده است.

 

با توجه به عدم تأیید دستگاه نظارتی آیا میتوانیم این رد صلاحیت را پایانی بر عمر مدیریتی این شخص بدانیم یا بازهم برخی نمایندگان استان برایش آستین بالا میزنند؟!