خداحافظی سجاد حسینی با شرکت کود آلی گیلان

خداحافظی سجاد حسینی با شرکت کود آلی گیلان

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، هیئت مدیره شرکت کود آلی امروز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ سعید بشری را جایگزین سجاد حسینی کرد.

گفتنی است سعید بشری در کارنامه ی کاری خود ریاست اموال سازمان حمل و نقل و ترافیک را به مدت هفت سال، ریاست ناحیه یک منطقه چهار، ریاست اداره اموال شهرداری رشت و نمایندگی ویژه شهردار را در پروژه های زباله سوز و تصفیه خانه سراوان بر عهده داشته است.