خرج ۵۰ میلیونی از جیب شهرداری برای خوشگل کردن اتاق مدیر خارج از چارت!

خرج ۵۰ میلیونی از جیب شهرداری برای خوشگل کردن اتاق مدیر خارج از چارت!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، مرد رنگارنگ پوش، مرد پاداش نجومی بگیر، مرد خارج از چارت شهرداری! این‌ها گوشه‌ای از القاب فردیست که عموماً با لباس‌های عجیب‌وغریب، رنگارنگ و نامتعارف در داخل سازمان و مجموعه شهرداری رؤیت می‌شود!

خارج از چارت - خرج 50 میلیونی از جیب شهرداری برای خوشگل کردن اتاق مدیر خارج از چارت!

این مدیر نجومی بگیر توانست در طی یک سال بیش از ۱۶۰ میلیون تومان را به‌عنوان پاداش دریافت کند. دریافتی عجیبی که قطعاً نهادهای نظارتی در خصوص آن ورود کرده یا خواهد کرد.

با این حال این مدیر خارج از چارت مجموعه شهرداری در ماه‌های اخیر و پس از انتصاب جنجالی خود اقدام به بازسازی اتاق خود با مبلغی حدود ۵۰ میلیون تومان از جیب شهرداری شهر تحت مدیریت خود کرده است. این در حالی است که علاوه بر اینکه ملزومات تهیه‌شده برای اتاق آقای مدیر خارج از چارت در آینده غیرقابل استفاده خواهد بود، تعدادی از مدیران شهرداری شهر وی هنوز اتاقی برای استقرار و شروع رسمی کار خود ندارند.