خروجی خواهرخواندگی های رشت تا به امروز چه بوده است؟!

خروجی خواهرخواندگی های رشت تا به امروز چه بوده است؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، خواهرخواندگی با خواهرشهری قراردادی است بین سران مملکتی یا سران دو شهر که برای ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر انسانی و فرهنگی بسته می‌شود.

رشت - خروجی خواهرخواندگی های رشت تا به امروز چه بوده است؟!

خواهرخواندگی اصطلاحی است که از ادبیات اروپا وارد دیگر کشورها شده و برای نخستین بار در سال ۱۹۲۰ بعد از جنگ جهانی اول این قرارداد بین یک شهر انگلیس و یک شهر در فرانسه منعقد شد و تا سال ۱۹۸۶ ادامه داشت هدف از این قرارداد پیوند و اتحاد بین شهروندان دو شهری است که دارای منافع مشترک هستند. مفاد این قراردادها موضوعات فرهنگی اقتصادی و بازرگانی و اخیراً ورزشی را شامل می‌شود در ادبیات اروپایی خواهرخواندگی به شهرهای دوقلو یا همسان هم گفته می‌شوند، اما در کشورهای آسیایی و آمریکایی اصطلاح خواهر خواندگی رواج بیشتر دارد. علت بکارگیری واژه خواهرخواندگی به این اعتبار است که در بیشتر زبانهای دنیا واژه شهر مؤنث است.

معمولاً دو شهر برای خواهر خواندگی باید دارای تشابهاتی باشند مثلاً دو شهر تاریخی، دو شهر علمی یا دانشگاهی یا دو بندر یا حتی دو سمبل مشترک باشند که این انگیزه را ایجاد کند. رونق و رواج گردشگری بین دو شهر خواهرخوانده و نامگذاری متقابل نام خیابانهایی به نام شهر خواهر خوانده از جمله نتایج اعلام خواهرخواندگی شهرها است. بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۳ برای نخستین بار تهران با بیشکک پایتخت قرقیزستان خواهر خوانده اعلام شد.

با این حال اشتفان شولتز سفیر اتریش در ایران پیش ازظهر یکشنبه با شهردار و اعضای شورای شهر رشت در ساختمان شهرداری ایت شهر دیدار و گفتگو کرد. در ادامه این جلسه مسعود نصرتی با اشاره به ارایه پیشنهاد خواهر خواندگی یکی از شهرهای اتریش یا شهر رشت ٬ اظهارکرد: با توجه به روابط خوب میان دو کشور اتریش و ایران انتظار می رود بتوانیم همکاری های جدید در حوزه ها مختلف با این کشور داشته باشیم.

رشت - خروجی خواهرخواندگی های رشت تا به امروز چه بوده است؟!

حال باید از پیشنهاد دهندگان طرح خواهرخواندگی با یکی از شهرهای کشور اتریش این سوال را پرسید که تا امروز از ایجاد پیوند خواهرخواندگی بین شهر رشت و ۸ شهر دیگر چه بهره ای نسیب شهر رشت و مردمانش شده که بدنبال ایجاد پیوند خواهرخواندگی با یک شهر جدید دیگر هستند؟!