خوانش بازمانده یک سنگ قبر تاریخی کشف شده در حریم قلعه رودخان گیلان

خوانش بازمانده یک سنگ قبر تاریخی کشف شده در حریم قلعه رودخان گیلان

به گزارش رشت۲۰، معاون میراث‌فرهنگی گیلان گفت: یک سنگ قبر تاریخی کشف شده در حریم قلعه رودخان گیلان به منظور تخمین قدمت و مشخص شدن وجه تسمیه آن مورد خوانش قرار گرفت.

1609695177 - خوانش بازمانده یک سنگ قبر تاریخی کشف شده در حریم قلعه رودخان گیلان

ولی جهانی از دلایل اهمیت این سنگ قبر گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت کشف این سنگ قبرعدم وجود گورستان تاریخی در این منطقه است؛ با توجه به کشف آن در حاشیه رودخانه احتمال وجود گورستان در مناطق بالا دست داده می‌شود.