خودروی امام جمعه جدید رشت چیست؟!

خودروی امام جمعه جدید رشت چیست؟!

به گزارش رشت۲۰، یک فعال فضای مجازی درباره نوع برخورد وصداقت کلام امام جمعه جدید رشت در توییتر خود نوشت: