خودکشی مرد ۵۵ ساله رشتی در حیاط منزلش

خودکشی مرد ۵۵ ساله رشتی در حیاط منزلش

این مرد ۵۵ ساله به دلایل نامعلومی در حیاط منزل خود واقع در اطراف پارک مفاخر رشت خود را به دار آویخت.

1qn sno55src - خودکشی مرد 55 ساله رشتی در حیاط منزلش

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از دیارباران، «ش.ی» بازنشسته دامپروری سفیدرود و رئیس هئیت مدیره تعاونی این شرکت خودکشی کرد.

این مرد ۵۵ ساله به دلایل نامعلومی در حیاط منزل خود واقع در اطراف پارک مفاخر رشت خود را به دار آویخت.

هنوز انگیزه این خودکشی مشخص نیست.

از این فرد ۴ فرزند باقی مانده است.