خیانت به گیلان با تخریب ناجی داماش در آستانه نیمه نهایی جام حذفی

خیانت به گیلان با تخریب ناجی داماش در آستانه نیمه نهایی جام حذفی

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، امروز داماش تنهاتر از همیشه است. تیمی که هوادارانش روی سکوها نام میرزا را صدا میزنند و حاج اسماعیل شان را تشویق می کنند. داماش در آستانه نیمه نهایی جام حذفی است و عده ای برای فشار به این تیم محبوب از هیچ کاری دریغ نمی کنند.

این عده شاید از نام داماش ترس و دلهره دارند. از اینکه حاج اسماعیلِ داماشی ها محبوب تر از گذشته شود. آنها به این موضوع کاری ندارند که داماش تنها گیلانی مرحله نیمه نهایی جام حذفی است. کاری ندارند که بازیکنانش با غیرت خود و بدون دستمزدهای آن چنانی و حتی با وجود فشارهای مالی موجود به این مرحله رسیده اند. آنها برای حذف نام اسماعیل حاجی پور از روی سکوها عزم خود را جزم کرده اند.

تاریخ قطعاً بهترین قاضی و ناظر بر عملکردهای ماست. داماش گیلان امروز تنهاتر از همیشه است. تنهاتر از هر زمانی که بتوان فکرش را کرد. اما برای برخی نه نام داماش مهم است و نه نام گیلان، آنها به شخص کار دارند. تنها و تنها برایشان حذف اسماعیل حاجی پور اهمیت دارد و برای رسیدن به هدف خود از هیچ تلاشی دست بر نمی دارند و در حساس ترین روزهای داماش عزم خود را برای خیانت به نام گیلان جزم کرده اند.