دادگاه مشایی لغو شد مشایی وکلایش را هم از حضور در دادگاه منع کرد

دادگاه مشایی لغو شد

عادل حیدری، وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی گفت: موکل در تماس تلفنی ضمن اعلام خودداری خود از حضور در دادگاه، به بنده نیز اعلام کرد در جلسه دادگاه شرکت نکنم.

به گزارش رشت۲۰؛ وکیل مشایی گفت است که موکلش او را از حضور در جلسه دادگاه منع کرده است.

عادل حیدری، وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی گفت: موکل در تماس تلفنی ضمن اعلام خودداری خود از حضور در دادگاه، به بنده نیز اعلام کرد در جلسه دادگاه شرکت نکنم.

به گفته حیدری، از طرف متهم این پرونده، هیچ‌کس در دادگاه شرکت نمی‌کند.

بنابراین دادگاه اسفندیار رحیم مشایی که قرار بود امروز به صورت علنی برگزار شود، به علت غیبت متهم و وکلای او لغو شد.

هنوز زمان رسیدگی مجدد به این پرونده اعلام نشده است.