دایی عصبانی در تالش خواهرزاده اش را با سنگ کشت / گاو وارد باغ شده بود !

دایی عصبانی در تالش خواهرزاده اش را با سنگ کشت / گاو وارد باغ شده بود !

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از رکنا، روز گذشته حیوان چهارپای (گاو) متعلق به یکی از اهالی روستا (خواهر زاده) وارد باغ یکی دیگر از اهالی (دایی) می‌شود و باغ کدوی وی را نابود می‌کند و موجب عصبانیت فرد زیان دیده می‌شود که از روی عصبانیت سنگی را سمت صاحب گاو (خواهرزاده) پرتاب می‌کند که با برخورد سنگ با سر مقتول موجب قتل وی می‌شود.

.jpg - دایی عصبانی در تالش خواهرزاده اش را با سنگ کشت / گاو وارد باغ شده بود !

این پرونده عجیب حال بررسی توسط مسئولین قضایی تالش است.