دایی عصبانی در تالش خواهرزاده اش را با سنگ کشت / گاو وارد باغ شده بود !

دایی عصبانی در تالش خواهرزاده اش را با سنگ کشت / گاو وارد باغ شده بود !

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از رکنا، روز گذشته حیوان چهارپای (گاو) متعلق به یکی از اهالی روستا (خواهر زاده) وارد باغ یکی دیگر از اهالی (دایی) می‌شود و باغ کدوی وی را نابود می‌کند و موجب عصبانیت فرد زیان دیده می‌شود که از روی عصبانیت سنگی را سمت صاحب گاو (خواهرزاده) پرتاب می‌کند که با برخورد سنگ با سر مقتول موجب قتل وی می‌شود.

این پرونده عجیب حال بررسی توسط مسئولین قضایی تالش است.