درآمد پیش بینی شده سال ۹۸ باید متناسب با رشد درآمدی ۵ سال اخیر شهرداری رشت باشد/ مروری بر بودجه مصوب و میزان تحقق در سال های ۹۲ تا ۹۷ تاکید احمد رمضانپور بر واقعی بستن بودجه:

درآمد پیش بینی شده سال ۹۸ باید متناسب با رشد درآمدی ۵ سال اخیر شهرداری رشت باشد/ مروری بر بودجه مصوب و میزان تحقق در سال های ۹۲ تا ۹۷

به گزارش رشت۲۰- احمد رمضانپور نرگسی در جلسه عصر دیروز شورای اسلامی شهر رشت از کاهش بودجه پیشنهادی شهرداری رشت به دلیل غیرواقعی دانستن بودجه سنوات گذشته استقبال کرد.

6897 09 620x410 - درآمد پیش بینی شده سال ۹۸ باید متناسب با رشد درآمدی ۵ سال اخیر شهرداری رشت باشد/ مروری بر بودجه مصوب و میزان تحقق در سال های ۹۲ تا ۹۷

منتخب اول مردم رشت در شورا با اشاره به مشکلات اقتصادی اخیر کشور، اظهار داشت: امیدوارم شر نظام سلطه از بین برود و مشکلات کشور رفع شود.

 

احمد رمضانپور با بیان اینکه بودجه سال گذشته را غیر واقعی می دانستم تصریح کرد: خوشحالم مدیران شهرداری در سال جاری به این نتیجه رسیده اند که باید بودجه ای واقعی تر بسته شود.

 

نماینده ادواری رشت در مجلس شورای اسلامی و عضو فعلی شورا با مروری بر بودجه محقق شده سالهای ۹۲ تا ۹۷، بیان داشت: سال ۹۲ مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان، ۹۳ مبلغ ۲۱۸ میلیارد تومان، ۹۴ مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان، ۹۵ مبلغ ۳۹۰ میلیارد تومان، ۹۶ مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان و ۹۷ با توجه به ۹ ماهه نخست مبلغ تقریبی ۴۲۰ میلیارد تومان محقق شده است و بودجه محقق شده با شیبی ملایم رو به رشد بوده است.

 

رمضانپور نرگسی خاطر نشان کرد: اما در همین سالها بودجه های مصوب با شیب قابل توجهی افزایش یافته است به طوری که در سال ۹۲ مبلغ ۱۹۳ میلیارد تومان، در سال ۹۳ مبلغ ۲۴۵ میلیارد تومان، ۹۴ مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان، ۹۵ مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان، ۹۶ مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان و ۹۷ مبلغ ۹۹۲ میلیارد تومان که با احتساب بودجه سازمان ها ۱۰۶۲ میلیارد تومان بودجه مصوب بوده است.

 

عضو شورای اسلامی شهر رشت در ادامه اظهار داشت: منابع درآمدی سال ۹۸ تقریبا مشخص است و با توجه به همه تنگناهای موجود باید عمل کنیم.

 

احمد رمضانپور در پایان تاکید کرد: درآمدهای پیش بینی شده سال ۹۸ باید متناسب با رشد درآمدهای ۵ سال اخیر و میانگین آن باشد. این مورد توسط وزارت کشور ابلاغ شده است و باید رعایت گردد.

 

شایان ذکر است بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری رشت ۶۸۵ میلیارد تومان است که در جلسه دیروز توسط علی بهارمست تقدیم شورا شد.