درجلسه کمیسیون عمران شورای رشت بررسی شد خرید پنج درصد سهام بانک شهرتوسط شهرداری رشت

درجلسه کمیسیون عمران شورای رشت بررسی شد خرید پنج درصد سهام بانک شهرتوسط شهرداری رشت

خرید پنج درصد سهام بانک شهرتوسط شهرداری رشت

درجلسه شنبه ۶خرداد۹۶ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت موضوع خریدپنج درصد سهام بانک شهر توسط شهرداری رشت مطرح وبررسی شد.

 به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از صیدنیوز ، رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت بااشاره به این مطلب اظهارکرد:مهمترین دستورجلسه امروز کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت درخصوص ضوابط بودجه والزامات ان بود.

عباس صابرافزود:خرید ۵درصدسهام باک شهر جزو مواردی بود که از سوی شهرداری رشت درضوابط بودجه مطرح گردید وبا رای اعضای کمیسیون عمران بررسی این موضوع منوط به ارسال لایحه جداگانه بااین موضوع از سوی شهرداری رشت شد. %image_alt%

وی بااشاره به دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز کمیسیون عمران شورای رشت تصریح کرد:بحث تملک دو قطعه زمین در محدوده خیابان قلی پور به سمت پارک توحید از دیگر مواردی بود که در جلسه امروز کمیسیون مطرح وبررسی شد.

این مسوول ادامه داد:نحوه هزینه کرد مواد ۱۷و۱۶ نیز امروز مطرح شد ومصوب گردید یک دستورالعمل مشخص در خصوص نحوه هزینه کرد این دوماده ارایه و هزینه کردها ساماندهی شود.  %image_alt%

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت مواد۱۷و۱۶ را ارایه کمک مالی به شهروندان و… اعلام کرد.

عباس صابر انجام فعالیتهای شهرداری رشت را در قالب شرکت تعاونی منوط به صدور مجوزهای لازم دانست وگفت:موضوع برون سپاری  برخی ازخدمات شهرداری رشت به علت ذیق وقت به جلسه بعدی کمیسیون عمران شورای رشت موکول شد.%image_alt%