درخشش سه کاراته کای گیلانی در مسابقات دانشجویان جهان در ژاپن با کسب سه مدال نقره و یک برنز؛

درخشش سه کاراته کای گیلانی در مسابقات دانشجویان جهان در ژاپن

به گزارش رشت۲۰ ؛سه نماینده گیلان در مسابقات جهانی دانشجویان کاراته کار که در کشور ژاپن برگزار شد حائز کسب سه مدال نقره در کمیته تیمی و انفرادی شدند.

بنا بر این گزارش مهدی رحیمی نژاد در وزن ۶۷کیلوگرم انفرادی مدال برنز و در کمیته تیمی حائز مدال نقره، محمدمهدی قاهری در کمیته تیمی حائز مدال نقره و همچنین آویشن باقری نیز در وزن ۵۵ کیلوگرم انفرادی مدال نقره کسب کردند.