درگیری در هیئت بوکس گیلان و هتک حرمت قهرمانان

درگیری در هیئت بوکس گیلان و هتک حرمت قهرمانان

به گزارش رشت۲۰-خوشبختانه به مدد حضور دلسوزان این ورزش و اصالت گیلانیان در حمایت از سرمایه های خود امروز نیز با وجود همه بی مهری ها هنوز در این ورزش حرفی برای گفتن داریم لیکن حواشی که اخیرا حول هیئت بوکس گیلان به وقوع پیوسته و اخباری که از درون خانواده بوکس به گوش میرسد باعث نگرانی رشتوندان، اعضای خانواده بوکس و علاقمندان به این ورزش گردیده است…

با حضور امین قاسمی پور به عنوان رییس هیئت استان همگان امیدوار بودند که یک مدیر ورزشی موفق توانایی اداره این هیئت را به بهترین شکل ممکن داشته و با پرهیز از حواشی به رفع موانع باشگاههای این رشته ورزشی می پردازد لیکن پس از مدتی و با دامن گیری حاشیه ها حول خانواده بوکس، گویی امیدها جای خود را به یأس داده و جامعه ورزش گیلان نگران این موضوع است که بوکس نیز به سرنوشت خیل ورزش های حاشیه زده بپیوندد.

 

روزهای اخیر اخباری نگران کننده از احکام انفصال برای قهرمانان محبوب بوکس گیلان به علت دفاع از حیثیت و آبروی گیلانیان و در سکوت هیئت از یک سو و شدت و حدّت اختلافات داخلی در این هیئت و حتی بروز درگیری و ضرب و شتم قهرمانان ارزشمند گیلان از سوی ارکان هیئت از سوی دیگر باعث نگرانی های عمده در خانواده ورزش استان گردیده است و جا دارد رییس هیئت بوکس استان در این خصوص توضیحاتی ارائه دهد.

 

با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد حواشی چند گام پیش تر از قاسمی پور در هیئت بوکس پیش میرود و ادامه این روند نه تنها باعث سقوط این رشته ورزشی پرطرفدار خواهد شد بلکه محبوبیت قاسمی پور را بعنوان یک قهرمان و مربی تیم ملی تحت شعار خواهد داد.

 

گاهی نیاز می شود گذاشت و گذشت تا بسیاری از داشته ها را باد با خود نبرد…