درگیری فیزیک مامورین سد معبر با یک خبرنگار با ظن فیلمبرداری از درگیری با یک دستفروش!

درگیری فیزیک مامورین سد معبر با یک خبرنگار با ظن فیلمبرداری از درگیری با یک دستفروش!

به گزارش رشت۲۰، روز گذشته در شرایطی که در محدوده منطقه ۲ شهرداری رشت یکی از فعالین رسانه ای و خبرنگاران استان در حال عبور با خانواده خود از خیابان بود، چند مامور سد معبر با یک دستفروش درگیر می شوند.

اتفاق عجیب در این بین آن بود که گوشی تلفن همراه این فعال رسانه ای در داخل جیب شلوارش قرار داشت آنهم به صورتی که بخشی از گوشی رو به بیرون قرار گرفته بود. وی که در نزدیکی محل درگیری ایستاده بود با ظن مامورین سد معبر مبنی بر فیلمبرداری از این صحنه با او وارد درگیری فیزیکی می شوند.

این در حالیست که وی واقعاً اقدام به فیلمبرداری از این صحنه نکرده بود و اگر هم چنین می کرد یک حق طبیعی او بوده و هیچکس اجازه آن را نداشت که مانع او شود. که البته اگر این فعال رسانه ای اقدام به فیلمبرداری از صحنه کرده بود قطعاً در همین خبر فیلم حادثه منتشر میشد.

به هر حال طی چندین ماه گذشته مامورین سد معبر شهرداری منطقه دو رشت بارها و بارها درگیری های بسیاری را با دستفروشان و حاضرین در صحنه ایجاد کرده اند. موضوعی که حتی در زمان حضور مرتضی عاطفی در شهرداری منطقه دو رشت چند بار سوژه رسانه ها شده بود.

حال انتظار می رود اصغر کامران راد شهردار منطقه دو رشت بجای جوابیه های همیشگی و تکراری، پاسخی قانع کننده در خصوص رفتارهای ناهنجار مامورین سد معبر خود کرده و از فعال رسانه ای مذکور دلجویی نماید.

در پایان ذکر این تذکر جایز است که بروز رفتارهای خشن و ناهنجار توسط مامورین سد معبر با شهروندان عاقبت خوبی نداشته و ممکن است حادثه ای تلخ آه و حسرت را برای تمامی مسئولانی باقی بگذارد که توانایی مدیریت و کنترل رفتار آنان را ندارند.