دریافت وجه نقد از کارگران ساختمانی بیمه شده در انجمن های صنفی غیرقانونی است

دریافت وجه نقد از کارگران ساختمانی بیمه شده در انجمن های صنفی غیرقانونی است

مدیر روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان گفت:دریافت هرگونه وجه تحت عنوان بیمه کارگران ساختمانی درانجمن های صنفی خلاف قانون است .

78599393 87425369feeff 300x225 - دریافت وجه نقد از کارگران ساختمانی بیمه شده در انجمن های صنفی غیرقانونی است


به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایسنا امیر رضا زندی فر در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت: بدنبال انتشارخبری تحت عنوان ((هزینه بیمه کارگران ساختمانی دررشت سه برابر گران شد)) به نقل ازمنوچهر حسنی،ریاست هیأت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان رشت در خبرگزاری ها،سایتها وکانال های تلگرامی که طی آن با انتقاد از تخلف تامین اجتماعی به گران شدن مبلغ هزینه ٣٦ هزارتومان به بیش از ١٠٠ هزار تومان اشاره شده است،روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی طی اطلاعیه ای دریافت و یا افزایش هزینه بابت شمولیت بیمه این قشر را خلاف قانون برشمرد .
مدیر روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی طی اطلاعیه ای با تکذیب هرگونه دریافت و یا افزایش هزینه در این خصوص اظهار کر : تا قبل ازسال ١٣٩٢ تمامی امورمربوط به ثبت نام و پذیرش کارگران ساختمانی درزمره بیمه شدگان جدید توسط شعب تامین اجتماعی انجام میگرفت .
وی ادامه داد:با توجه به بند ٢ نامه شماره ٢٤٩ مورخ ٧/٢/١٣٩٢٢ سازمان تامین اجتماعی که طی آن اشاره شد شعب تامین اجتماعی می توانند با هدف تسهیل و بهبود فرایند کاروبرخورداری از ویژگیهای تخصصی انجمن ها و رعایت ضوابط صنفی از همکاری انجمن های کارگران ساختمانی درمراحل سازماندهی و احراز اشتغال برخوردار شوند این امر با هماهنگی های لازم صورت گرفت که نظربه وجود یک انجمن واحد درهر شهرستان با شرایط مطلوب و رضایتبخش انجام می پذیرفت .
زندی فر اضافه کرد:در ادامه این پروسه کاری وبا توجه به مشکلات ناشی ازتعدد انجمن های تخصصی در شهرهای …