سرپرست شهرداری رشت: آتش نشانان سربازان جان برکف شهرداری در حفاظت از جان و مال شهروندان هستند

سرپرست شهرداری رشت: آتش نشانان سربازان جان برکف شهرداری در حفاظت از جان و مال شهروندان هستند

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از شهرداری، سرپرست شهرداری رشت با بیان اینکه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت یکی از سازمانهای مهم شهرداری در حفظ امنیت و سلامت شهروندان است، گفت: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با توجه به مسئولیت مهم و خطیری که بر عهده دارد ، نیازمند توجه و تجهیزات تخصصی می باشد.

%D8%A2%D8%AA%D8%B4 %D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86 - سرپرست شهرداری رشت: آتش نشانان سربازان جان برکف شهرداری در حفاظت از جان و مال شهروندان هستند

سرپرست شهرداری رشت در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقاء ایمنی بازار مرکزی رشت و پاساژها، اظهار کرد: باید ایمنی مسیرهای دسترسی به بازار مرکزی رشت جهت پیشگیری از هرگونه حوادث احتمالی افزایش یابد.

بهارمست در پایان از رونمایی میدی باس فرماندهی بحران در روز ۷ مهر خبر داد.