در راستای خودت بمال؛ مردم: انسولین تمام شده، جهانپور: دوزش را کم کنید!

در راستای خودت بمال؛ مردم: انسولین تمام شده، جهانپور: دوزش را کم کنید!

به گزارش رشت۲۰؛ اعتراض کاربران به سخنگوی سازمان غذا و دارو

برترین‌ها: پاسخ عجیب کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو به مخاطبی که از نبود انسولین گله داشت، با واکنش انتقادی کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد.

این کاربران اعتقاد دارند که جهانپور نباید بدون بررسی پرونده بیمار، از طریق توئیتر، نسخه تجویز می‌کرد.

اعتراض کاربران به سخنگوی سازمان غذا و دارو

اعتراض کاربران به سخنگوی سازمان غذا و دارو

اعتراض کاربران به سخنگوی سازمان غذا و دارو

اعتراض کاربران به سخنگوی سازمان غذا و دارو

منبع : برترین ها