در راستای خودت بمال؛ مردم: انسولین تمام شده، جهانپور: دوزش را کم کنید!

در راستای خودت بمال؛ مردم: انسولین تمام شده، جهانپور: دوزش را کم کنید!

به گزارش رشت۲۰؛ اعتراض کاربران به سخنگوی سازمان غذا و دارو

برترین‌ها: پاسخ عجیب کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو به مخاطبی که از نبود انسولین گله داشت، با واکنش انتقادی کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد.

این کاربران اعتقاد دارند که جهانپور نباید بدون بررسی پرونده بیمار، از طریق توئیتر، نسخه تجویز می‌کرد.

2460798 791 - در راستای خودت بمال؛ مردم: انسولین تمام شده، جهانپور: دوزش را کم کنید!

2460795 216 - در راستای خودت بمال؛ مردم: انسولین تمام شده، جهانپور: دوزش را کم کنید!

2460796 953 - در راستای خودت بمال؛ مردم: انسولین تمام شده، جهانپور: دوزش را کم کنید!

2460797 864 - در راستای خودت بمال؛ مردم: انسولین تمام شده، جهانپور: دوزش را کم کنید!

منبع : برترین ها