در نشست شهردار رشت با مدیر کل آموزش و پرورش گیلان؛ بر لزوم اجرای طرح شهردار مدرسه تاکید شد

در نشست شهردار رشت با مدیر کل آموزش و پرورش گیلان؛ بر لزوم اجرای طرح شهردار مدرسه تاکید شد

به گزارش رشت۲۰ ;دکتر ناصر حاج محمدی در این دیدار گفت: یکی از اقدامات مشترک می تواند برگزاری و اجرای طرح انتخاب شهردار مدرسه باشد.

وی گفت: برگزاری این طرح به دانش آموزان امکان می دهد تا برای چگونگی زندگی اجتماعی خود و مدیریت درست آن در آینده از هم اکنون به مشق و تمرین بپردازند.

شهردار رشت در ادامه تاکید کرد: اجرای طرح شهردار مدرسه همچنین روحیه و حس مسئولیت پذیری را در دانش آموزان ما تقویت می کند.

نادر جهان آرای مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان نیز از علاقه مندی و جدیت شهرداری رشت در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی مشترک استقبال کرد.

در این نشست که مریم گل احضار معاون مالی و اقتصادی، علی مقصودی معاون خدمات شهری و محمد علی پورشعبانعلی مدیر املاک شهرداری رشت نیز حضور داشتند، دو طرف در باره لزوم همکاریهای فرهنگی و اجرای برنامه های مشترک در زمینه آموزش حقوق شهروندی به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.