دستگیری رئیس یکی از نواحی شهرداری به اتهام اخذ رشوه!

عزیز دردانه شهردار منطقه بازداشت شد؛

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از خزر: پیش از این بارها تذکرات جدی در خصوص بروز برخی تخلفات در این ناحیه به شهردار منطقه داده شده بود که متاسفانه اقدامی برای پیشگیری از آن صورت نگرفت.

به گزارش خزر، شنیده ها حکایت از آن دارد که رئیس یکی از نواحی شهرداری به اتهام اخد رشوه دستگیر شده است!

گفته می شود فرد دستگیر شده که از مدیران مورد اعتماد شهردار منطقه بوده در حال اخذ رشوه ۱۰ میلیون تومانی دستگیر شده است.

شاهدان عینی می گویند که فرد دستگیر شده، مدعی تقسیم این مبلغ بین همکاران خود شده بود تا شاید با این ادعا بتواند از جرم خود کمی بکاهد.

گفتنی است پیش از این بارها تذکرات جدی در خصوص بروز برخی تخلفات در این ناحیه به شهردار منطقه داده شده بود که متاسفانه اقدامی برای پیشگیری از آن صورت نگرفت.