دست و پا زدن‌های آخر مدیر گستاخ؛ ۳۰ میلیون خرج می‌کنم فقط موضوع رو جمع کنید!

دست و پا زدن‌های آخر مدیر گستاخ؛ ۳۰ میلیون خرج می‌کنم فقط موضوع رو جمع کنید!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده‌های داغ رشت۲۰ حکایت از آن دارد که یک مدیر فحاش، گستاخ و هتاک غیربومی در جدیدترین نشست شبانه خود در رستوران‌ متعلق به همسرش مدعی شده که حاضر است تا ۳۰ میلیون تومان بابت جمع شدن موضوع توهین و هتاکی‌اش هزینه کند.

گستاخ و هتاک - دست و پا زدن‌های آخر مدیر گستاخ؛ 30 میلیون خرج می‌کنم فقط موضوع رو جمع کنید!

این مدیر گستاخ مدعی شده مبالغی که مجموعاً ۳۰ میلیون تومان می‌شود را به رسانه‌هایی که با او در تضاد فکری هستند پرداخت خواهد کرد تا دست از سرش بردارند! این در حالی است که موضوع تقابل رسانه‌ها با او بر سر این مسائل نیست و افرادی چون این مدیر گستاخ خیال می‌کنند توهین به مردمان یک شهر را می‌توان با پول ماست‌مالی کرد.

حال اما این سؤال مطرح می‌شود که حضور این مدیر غیربومی و هتاک تا چه میزان برای او سود به همراه دارد که حاضر به پرداخت چند ده میلیون تومان پول برای ساکت کردن رسانه‌ها شده است؟ البته شاید او درآمدهای خاص دیگری به‌جز حقوق ماهیانه نیز داشته باشد!