دسر های کشورهای مختلف در ماه رمضان برای افطار

بیشتر کشورهای مسکلمان برای ماه رمضان دسرهای مخصوص به خودشان را دارتد. د این مقاله تعدادی از این دسرها را معرفی می کنیم.

Kunafa : دسری برای کشور مصر که در لبنان و سوریه هم استفاده می شود.

ئسر کشور مصر برای ماه رمضان

 

 

Katayef : این دسر در مصر و شرق مدیترانه بسیار محبوب است. این دسر مانند پن کیک های کوچک سرخ شده است که با انواع کرم و پنیرها پر شده است.

دسر مصری برای ماه رمضان

 

 

Umm Ali : بافتی شبیه به نان دارد و اغلب به جای نان از این دسر استفاده می شود.

دسر کشورهای مختلف برای ماه رمضان

 

 

فالوده : این نوشیدن شیرین مخصوص کشور ایران است و محتویات آن شیر، وانیل، پودر گل و رشته های فرنگی مخصوص فالوده است.

دسر فالوده برای ماه رمضان

 

 

Baklava : این دسر یکی از شیرینی های مخصوص کشور ترکیه است. که از ورقه های نازکی شیرینی فیلو درست شده است.

دسر ترکیه ای برای ماه رمضان

 

 

حلوای بحرینی : این دسر مشابه راحت الحلقوم است و از شکر، آرد ذرت و زعفران ساخته شده است.

حلوای بحرینی برای دسر ماه رمضان

 

Chebakia : این دسر مخصوص کشور مراکش است و کنجد یکی از اجزای اصلی آنهاست.

دسر مراکشی برای ماه رمضان

 

 

Basbousa : این دسر ساخته شده از آرد سمولینا و آغشته به شربت می باشد.

دسر کشورهای مختلف برای ماه رمضان 2

 

 

Luqaimat : کوفته های بسیار کوچکی شبیه به دونات هستند که در مرحله انتهایی آغشته به شربت شیرنی می شوند

دسرهای کشورهای مختلف برای ماه رمضان 3