دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ابلاغ قانون توسط قالیباف بجای روحانی!

دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ابلاغ قانون توسط قالیباف بجای روحانی!

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از تسنیم، محمد باقر قالیباف در مکاتبه ای با رئیس هیئت مدیره روزنامه رسمی کشور، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را ابلاغ کرد.

در این مکاتبه آمده است، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ میگردد.

در ادامه مکاتبه رئیس مجلس با  رئیس جمهور در این خصوص نیز قابل مشاهده است. ۲ هفته قبل در نامه مذکور آمده بود، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که با عنوان طرح یک فوریتی تأمین کالاهای اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

13990916114236268217571810 - دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ابلاغ قانون توسط قالیباف بجای روحانی!