دعوت از جوانان برای حضور در کارگروه‌های اجتماعی و فرهنگی استان مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان خبر داد:

دعوت از جوانان برای حضور در کارگروه‌های اجتماعی و فرهنگی استان

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان از دعوت جوانان برای حضور در کارگروه‌های فرهنگی و اجتماعی این اداره کل به عنوان عضو مدعو خبر داد.

1 - دعوت از جوانان برای حضور در کارگروه‌های اجتماعی و فرهنگی استان

به گزارش خبر فوری رشت ،یونس رنجکش گفت: این دعوت با توجه به دستور استاندار گیلان در راستای بهره مندی از دیدگاه‌های جوانان در تصمیم‌سازی‌ها توسط دستگاههای اجرایی انجام شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به کارگروه‌های مختلفی که در حوزه فعالیت‌های اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان وجود دارد به پیشنهاد این اداره کل برای ۲۵ نفر از جوانان با توجه به تخصص‌های آنان  طی احکامی از سوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری برای حضور در جلسات دعوت شده است.

وی اظهار داشت: این افراد به عنوان اعضای  مدعو و افتخاری در کارگروه‌ها سازماندهی شده‌اند تا ضمن بهره‌مندی از نظرات آنان در پیشبرد اهداف و برنامه‌های اجرایی زمینه‌ تجربه اندوزی آنان در شناخت از کارکرد کارگروه‌ها و حضور در مجامع تصمیم ساز فراهم شود.

وی افزود: استاندار گیلان باتوجه به اهمیتی که برای تجربه‌اندوزی و تربیت نیروی انسانی قائل هستند در دستوری به معاونین استاندار و مدیران اجرایی از آنان خواسته‌اند از ظرفیت جوانان در حوزه‌های مختلف استفاده و دیدگاههای آنان در برنامه‌ریزی‌ها در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان و آمادگی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی در اجرایی شدن این طرح؛ از این جوانان در کارگروه‌های مختلف دعوت به عمل آمده است.

وی یادآور شد: علاوه بر حضور این افراد در کارهای مختلف؛ آنان در این جلسات به تبیین اهداف و برنامه کارگروه‌ها خواهند پرداخت.

وی افزود: برگزاری نشست مشترک با معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی استانداری از دیگر برنامه‌ها این کارگروه است.