دلار ۵.۹ درصد یک ماهه ارزان شد

دلار ۵.۹ درصد یک ماهه ارزان شد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از تسنیم، ​براساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت دلار آمریکا در مرداد ماه ۱۳۹۸ در بازار آزاد شهر تهران ۱۱ هزار و ۸۹۶ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۵٫۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶٫۴ درصد افزایش داشته است.

دلار - دلار ۵.۹ درصد یک ماهه ارزان شد

همچنین حداقل و حداکثر قیمت دلار آمریکـا در ماه مذکور به ترتیب ۱۱ هزار و ۶۳۰ تومان و ۱۲ هزار و ۲۹۲ تومان بوده است.

در مرداد ماه ۱۳۹۸ متوسط قیمت یورو در بازار آزاد شهر تهران ۱۳ هزار و ۴۱۵ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۷٫۳ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲٫۶ درصد افزایش داشته است.

همچنین حداقل و حداکثر قیمت یورو در ماه مذکور به ترتیب ۱۳ هزار و ۴۷ تومان و ۱۴ هزار و ۱۳۰ تومان بوده است.

در پنج ماه نخست امسال، ​متوسط قیمت دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۱۳ هزار و ۱۹۳ تومان و ۱۴ هزار و ۹۸۲ تومان بوده است.