دلار ۶۵۰ تومان ارزان شد | جدیدترین قیمت ارزها در ۵ آبان ۹۹

دلار ۶۵۰ تومان ارزان شد | جدیدترین قیمت ارزها در ۵ آبان ۹۹

به گزارش رشت۲۰ به نقل از همشهری آنلاین، قیمت هر دلار آمریکا برای فروش امروز ۲۸ هزار و ۳۵۰ تومان در صرافی‌ ملی عرضه شد که در مقایسه با آخرین نرخ روز شنبه ۶۵۰ تومان کاهش داشت. در عین حال قیمت خرید هر دلار نیز ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان است.

4 - دلار ۶۵۰ تومان ارزان شد | جدیدترین قیمت ارزها در ۵ آبان ۹۹

همچنین قیمت خرید هر یورو در صرافی ملی ۳۲,۸۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۳۳,۵۵۰ تومان است که در مقایسه با آخرین نرخ روز شنبه ۸۵۰ تومان کاهش داشت.

4509840 - دلار ۶۵۰ تومان ارزان شد | جدیدترین قیمت ارزها در ۵ آبان ۹۹