دلتنگی های بازیگر زن گیلانی برای روزهای سرخوشی و بی خیالی!

دلتنگی های بازیگر زن گیلانی برای روزهای سرخوشی و بی خیالی!

به گزارش رشت۲۰ ،مینا وحید بازیگر گیلانی با انتشار تصویری از خود با گلایه از روزهای سخت کرونایی نوشت: “کی میشه دوباره بخندیم همین قدر سر خوش و بی خیال.”