دلخوش: افزایش نرخ مالیات از خانه های خالی موجب آشفتگی بیشتر بازار مسکن می شود

دلخوش: افزایش نرخ مالیات از خانه های خالی موجب آشفتگی بیشتر بازار مسکن می شود

 به گزارش رشت ۲۰ و به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی معتقد است: افزایش نرخ مالیات از خانه های خالی موجب آشفتگی بیشتر بازار مسکن می شود.

نمایندگان در نشست علنی روزچهارشنبه ۲۵ تیرماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم درباره افزایش نرخ اخذ مالیات از خانه های خالی به بررسی ایرادات و محاسن این طرح پرداختند.

براساس این گزارش الیاس نادران در مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: براساس طرح مذکور سازوکار اخذ مالیات از خانه های خالی تغییر کرده و مضاعف می شود، این در حالی است که اگر در اخذ مالیات از خانه های خالی، دقت نظر نداشته باشیم، نقدینگی و سرمایه مردم به سمت سایر بازارها سوق داده می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تصویب کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه های خالی آثار تورمی دارد، افزود: در صورتی که نرخ اخذ مالیات از خانه های خالی افزایش یابد، صاحبان این خانه ها تلاش می کنند منابع مورد نیاز خود را از سایر خانه ها و با افزایش اجاره بها تامین کنند که این امر موجب نابسامانی بیشتر بازار می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه های خالی اجرایی و عملیاتی نیست و فقط تعادل در بازار را از بین می برد.

همچنین مهرداد گودرزوند چگینی نیز که یکی از دیگر مخالفان کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه های خالی بود، تصریح کرد: اگرچه ساماندهی بازار مسکن یکی از موضوعات اساسی و اولویت مجلس است، اما این امر باید با دقت نظر و بکارگیری سازوکارهای مناسب انجام شود، چرا که به جای بهبود شرایط موجب آشفتگی بیشتر می شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه های خالی موجب نابسامانی بیشتر بازار می شود، افزود: این طرح باید در کمیسیون های عمران، برنامه، بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار می گرفت.

وی اظهار کرد: طرح مذکور قابلیت اجرا نداشته و به چکش کاری بیشتر نیاز دارد، زیرا ممکن است موجب کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای تولید مسکن شود.

در ادامه سیدکاظم دلخوش نیز در مخالفت با کلیات طرح فوق، بیان کرد: در واقع تصویب طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه های خالی تنها منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شده و کمکی به تامین مسکن برای مردم نمی کند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درصد خانه های خالی در هر استان مشخص نیست، افزود: افزایش نرخ مالیات اخذ شده بر خانه های خالی منجر به گرانی مسکن و اجاره بها شده و انگیزه تولیدکنندگان برای تولید را کاهش می دهد.