دلخوش: طرح شفافیت آرای نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد

دلخوش: طرح شفافیت آرای نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد

به گزارش رشت۲۰؛ سید کاظم دلخوش اباتری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، اعلام کرد: طرح شفافیت آرای نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد.

دلخوش - دلخوش: طرح شفافیت آرای نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد

نماینده ادوار هفتم، هشتم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت آرا نمایندگان در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت: پس از ارجاع  این طرح به کمیسیون کارگروهی بر اساس ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی تشکیل شد تا طرح شفافیت آرا نمایندگان را مورد بررسی قرار دهد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روند رسیدگی به طرح شفافیت آرا نمایندگان در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به پایان رسیده و برای قرار گرفتن در دستور کار صحن به هیئت رئیسه ارسال شده است.

نماینده صومعه سرا در خصوص انتقادات مطرح شده در خصوص مخفی بودن آرای نمایندگان در برخی موارد، بیان کرد: مخفی بودن آرا برای همه موارد نیست بلکه زمانی مطرح است که علنی بودن آرا نمایندگان به ضرر نظام باشد.

دلخوش گفت: در آیین نامه داخلی مخفی بودن آرا پیش بینی شده تا در مواقع ضروری رای گیری مخفیانه انجام شود اما با این حال اصلاحات لازم صورت گرفته و به زودی در صحن مجلس مطرح می شود.