دل آور، برای حضور در بهارستان ثبت نام کرد طریقت به جز خدمت خلق نیست

دل آور، برای حضور در بهارستان ثبت نام کرد

به گزارش رشت۲۰ ;دکتر مجید دل آور  پس از حضور در مزار شهدای گمنام و دیدار با خانواده شهید سید اسماعیل سیرت نیا، در فرمانداری رشت حضور یافت.

در این مراسم، پدر شهید حامد کوچک زاده، جمعی از اساتید و مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و نمایندگانی از حوزه دانشجویی، هنرمندان، آموزش و پرورش و نظام پرستاری رشت، وی را تا فرمانداری رشت همراهی کردند.

دل آور پزشک عمومی و فعال فرهنگی سیاسی است و ریاست مرکز بهداشت، صاحب امتیاز نشریه تخصصی موسیقی بیداد و مسوولیت دبیرخانه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان را در سوابق کاری خود دارد.

استان گیلان با ۱۶ شهرستان، دارای ۱۱ حوزه انتخابیه و ۱۳ کرسی نمایندگی در خانه ملت است.

https://entekhab11.irnen.ir/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0262.jpg

https://entekhab11.irnen.ir/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0173.jpg

https://entekhab11.irnen.ir/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0240.jpg

https://entekhab11.irnen.ir/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0342.jpg

https://entekhab11.irnen.ir/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0287.jpg

https://entekhab11.irnen.ir/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0305.jpg