دولت روغن نباتی را رسماً ۱۰ تا ۱۳ درصد گران کرد+سند

دولت روغن نباتی را رسماً ۱۰ تا ۱۳ درصد گران کرد+سند

به گزارش رشت۲۰ به نقل از تسنیم؛ بر اساس مصوبه امروز کارگروه تنظیم بازار قیمت انواع روغن خام وارداتی افزایش و به تبع آن قیمت روغن های خوراکی و مصرف خانوار نیز افزایش یافت.

2 - دولت روغن نباتی را رسماً ۱۰ تا ۱۳ درصد گران کرد+سند

بر این اساس با وجود عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن خام، قیمت انواع روغن نباتی با ظرف پت ( بطری پلاستیکی) ۱۰ درصد و با  سایر ظروف از جمله حلب ۱۳ درصد افزایش یافت.

دلایل افزایش قیمت  انواع روغن نباتی افزایش قیمت جهانی روغن خام و افزایش هزینه سایر ملزومات تولید از جمله بسته بندی اعلام شده است.

13990901163432784216518110 - دولت روغن نباتی را رسماً ۱۰ تا ۱۳ درصد گران کرد+سند