دومین مرحله پاکسازی جداره رودخانه ها اجرا شد + تصاویر

دومین مرحله پاکسازی جداره رودخانه ها اجرا شد + تصاویر

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، حامد بشردانش مدیر خدمات شهر شهرداری رشت با اشاره به پاکسازی جداره رودخانه های شهر رشت، گفت: با برنامه ابلاغی از سوی مدیریت خدمات شهری و عملیات اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و مناطق پنجگانه کار پاکسازی جداره رودخانه های رشت دومین مرحله پاکسازی جداره رودخانه های شهر رشت اجرا شد.

مدیر خدمات شهر شهرداری رشت ضمن تقدیر از زحمات تمامی زحمتکشانی که مسئولیت پاکسازی حاشیه رودخانه ها را بر عهده گرفته اند از عموم مردم خواست تا در حفظ بهداشت محیط زیست اهتمام بیشتری به خرج دهند.

photo 2018 05 30 11 20 57 - دومین مرحله پاکسازی جداره رودخانه ها اجرا شد + تصاویر

photo 2018 05 30 11 21 02 - دومین مرحله پاکسازی جداره رودخانه ها اجرا شد + تصاویر

photo 2018 05 30 11 21 07 - دومین مرحله پاکسازی جداره رودخانه ها اجرا شد + تصاویر

photo 2018 05 30 11 21 12 - دومین مرحله پاکسازی جداره رودخانه ها اجرا شد + تصاویر

photo 2018 05 30 11 21 17 - دومین مرحله پاکسازی جداره رودخانه ها اجرا شد + تصاویر

photo 2018 05 30 11 21 23 - دومین مرحله پاکسازی جداره رودخانه ها اجرا شد + تصاویر

photo 2018 05 30 11 21 33 - دومین مرحله پاکسازی جداره رودخانه ها اجرا شد + تصاویر

photo 2018 05 30 11 21 39 - دومین مرحله پاکسازی جداره رودخانه ها اجرا شد + تصاویر

photo 2018 05 30 11 22 02 - دومین مرحله پاکسازی جداره رودخانه ها اجرا شد + تصاویر