دو بوکسور گیلانی به نشان طلای مسابقات جهانی کاپ آزاد باکو دست یافتند دو بوکسور گیلانی در دستجات آزاد و سنگین وزن به نشان طلای مسابقات جهانی کاپ آزاد کشور آذربایجان دست یافتند.

دو بوکسور گیلانی به نشان طلای مسابقات جهانی کاپ آزاد باکو دست یافتند

به گزارش رشت۲۰ ;دو بوکسور گیلانی در دستجات آزاد و سنگین وزن به نشان طلای مسابقات جهانی کاپ آزاد کشور آذربایجان دست یافتند.

به گزارش حرف تازه، مهدی علی زاده و محمود علی زاده با برتری مقابل حریفان خود به مقام قهرمانی مسابقات جهانی کاپ آزاد بوکس آذربایجان در باکو دست یافتند.

 

گیلان در سال های اخیر رشد قابل توجهی در رشته بوکس داشته است.