دکتر زیبایی حضور خود در لیست حامیان دولت تدبیر و امید را تکذیب کرد/ حامی مردم هستم نه حامی دولت

دکتر زیبایی حضور خود در لیست حامیان دولت تدبیر و امید را تکذیب کرد/ حامی مردم هستم نه حامی دولت

به گزارش رشت ۲۰ ,دکتر محمدرضا زیبایی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار لیستی کذایی به عنوان “حامیان دولت تدبیر و امید” تاکید کرد: قرار دادن نام بنده در این لیست یک شیطنت انتخاباتی از سوی برخی رقبا است و حضورم در چنین لیستی را تکذیب میکنم.

زیبایی با بیان اینکه مستقل و مردمی وارد فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی شده است، اظهار داشت: بنده حامی مردم هستم نه حامی دولت. مردم فریاد می زنند که وکیل الرعایا میخواهند نه وکیل الدوله. اما کو گوش شنوا؟! عده ای از این برکه ی گل آلود قصد ماهی گرفتن برای خود دارند، اما این ماهی نه تنها مرده است، بلکه بوی گند این ماهی مرده تمام شهر را پر کرده است.

این کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان رشت همچنین اعلام کرد با در کنار جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی و سید ولی اله عظمتی به عنوان سه کاندیدا مد نظر جامعه اسلامی کارگران استان گیلان در این لیست انتخاباتی حضور دارد.