دکتر هادی نوری از اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان خداحافظی کرد در مراسمی ساده و با حضور در جمع کارکنان ستاد؛

دکتر هادی نوری از اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان خداحافظی کرد

به گزارش رشت۲۰ ؛روز گذشته سه شنبه ۲۳ مرداد ، دکتر هادی نوری استاد دانشگاه گیلان از اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان در مراسم ی ساده با اعضاي ستاد اداره کل دیدار و با آنان خداحافظی کرد. گفتنی است نوری مدت یک سال مدیریت اداره کتابخانه های عمومی گیلان را برعهده داشت که در پایان به دلیل تفاوت دیدگاهها از این اداره کل رفتنی شد.