دیدار با سالمندان آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری

دیدار با سالمندان آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری

به گزارش رشت ۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری رشت برنامه دیدار با سالمندان آسایشگاه معلولین رشت برگزار شد.

در این برنامه که با همکاری پایگاه مقاومت بسیج خواهران شهرداری رشت برگزار شد، فاطمه شیزراد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت، حمیدرضامحمدی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، سرهنگ داعی فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری و کارگری سپاه ناحیه مرکزی رشت حضور داشتند.در این برنامه ضمن دیدار با سالمندان آسایشگاه معلولین رشت از مدیران و کارکنان این آسایشگاه تشکر و قدردانی بعمل آمد.