رئیس شورای اسلامی کار شهرداری رشت خبر داد: پرداخت بخشی از معوقات صندوق قرض الحسنه و بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری رشت

رئیس شورای اسلامی کار شهرداری رشت خبر داد: پرداخت بخشی از معوقات صندوق قرض الحسنه و بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰، جواد شهند رئیس شورای اسلامی کار شهرداری رشت با اشاره به پیگیری های شورای اسلامی کار شهرداری رشت در راستای رفع مشکلات پرسنل از پرداخت بخشی از معوقات صندوق قرض الحسنه کارکنان و بیمه تکمیلی خبر داد.

رئیس شورای اسلامی کار شهرداری رشت افزود: در آخرین جلسه هفتگی شورای اسلامی کار شهرداری رشت پیشنهاد گردید ملزومات پرسنل شهرداری از طریق شرکت تعاونی مصرف کارکنان تامین شود.

شهند با اشاره به اینکه شهرداری رشت برای پرداخت معوقات پایان سال پرسنل و بخشی از مطالبات پیمانکاران باید ۸۰ میلیارد تومان پرداخت کند خاطرنشان کرد: با صحبت های انجام شده با مدیریت امور مالی شهرداری مقرر شد معوقات پایان سال کارکنان شهرداری در اسرع وقت پرداخت شود.