رئیس هیئت فوتبال استان گیلان به صورت تعلیقی یک سال از فعالیت رسمی در فوتبال محروم شد!  با اعلام سایت فدراسیون فوتبال جدیدترین احکام در خصوص پرونده های مطروحه فوتبال اعلام شد.

رئیس هیئت فوتبال استان گیلان به صورت تعلیقی یک سال از فعالیت رسمی در فوتبال محروم شد!

با اعلام سایت فدراسیون فوتبال جدیدترین احکام در خصوص پرونده های مطروحه فوتبال اعلام شد.

به گزارش رشت۲۰ ؛در بخشی از این احکام اعلام شده قربانعلی الماسخاله، رئیس هیات فوتبال گیلان که براساس حکم کمیته اخلاق به دلیل حذف غیرقانونی تیم فوتسال عقاب لنگرود از شرکت در مسابقات لیگ دسته دو فوتسال به یک سال محرومیت از فعالیت رسمی در حوزه فوتبال محکوم ولیکن این محرومیت به مدت یکسال تعلیق شده بود، با اعتراض وی به کمیته استیناف پس از رسیدگی توسط این کمیته و بررسی موضوع با توجه به عدام احراز سوءنیت، نامبرده از تخلف مذکور تبرئه شد.

 

با توجه به نزدیک بودن انتخابات هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان گیلان به نظر می رسد اعلام چنین حکمی آنهم به صورت تعلیقی کار را برای قربانعلی الماسخاله، رئیس هیئت فوتبال استان گیلان بسیار سخت نماید.