راز قصری که نود با بازیکنان پرسپولیس در آن مصاحبه کرد

راز قصری که نود با بازیکنان پرسپولیس در آن مصاحبه کرد

به گزارش رشت۲۰، لوکیشنی که گفت‌وگوی محمدحسین میثاقی با بازیکنان پرسپولیس در آن ضبط شده بود توجه مخاطبان برنامه را به خود جلب کرد. ویلایی زیبا که شاید در نگاه اول چیزی که به ذهن متبادر می کرد این بود که شاید ویلای حسین هدایتی باشد، اما اینطور نبود و طبق گفته مسوولین برنامه نود، ویلای یکی از دوستان شجاع خلیل زاده بود.

منتهی نکته ای که درباره انتخاب این لوکیشن وجود دارد این است که به تصویر کشیدن چنین فضایی برای مردم، در حالی که وضعیت اقتصادی خیلی خوبی ندارند و از سوی دیگر هم این نگاه غالب وجود دارد که فوتبالیست ها پول مفت می گیرند، باعث می شود حاشیه ها برای فوتبال بیشتر می شود. به نظر می رسد هم از یک طرف عادل فردوسی پور و گروهش و هم از سوی دیگر خود بازیکنان باید مراقب این موضوع باشند و سعی کنند این اتفاقات که نگاههای منفی را به سمت آنها بیشتر می کند کمتر رخ بدهد.