راهکارهای برگزاری هرچه باشکوهتر جشن یکصدمین سال دبیرستان ماندگار بهشتی (شاهپور) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در دیدار محمد حسن عاقل منش با دکتر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه کشور؛

راهکارهای برگزاری هرچه باشکوهتر جشن یکصدمین سال دبیرستان ماندگار بهشتی (شاهپور) مورد بحث و بررسی قرار گرفت

به گزارش رشت۲۰-محمد حسن عاقل منش، عضو شورای اسلامی شهر رشت با حضور در سازمان برنامه و بودجه کشور با دکتر محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار که عبدالغفار شجاع مشاور معاون رییس جمهور و رییس سازمان و رییس ستاد گردشگری گیلان سال ۲۰۲۰، دکتر مرتضی طالع ، دکتر جهان آرای و جمعی از اعضای هیأت امنا و انجمن دانش آموختگان این دبیرستان نیز حضور داشتند، راهکارهای برگزاری هرچه باشکوهتر جشن یکصدمین سال بیرستان ماندگار شهید بهشتی (شاهپور) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضرین در این نشست خواستار حمایت همه جانبه دکتر نوبخت از این رخداد بزرگ فرهنگی شدند.
WhatsApp_Image_2019_08_23_at_15_22_32.jpeg (1080×607)
WhatsApp_Image_2019_08_23_at_15_22_01.jpeg (1080×607)