راهکارهای شرح خدمات ممیزی املاک شهر رشت بررسی شد

راهکارهای شرح خدمات ممیزی املاک شهر رشت بررسی شد

به گزارش رشت۲۰  به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به منظور اجرای دستور شهردار رشت برای خارج شدن موضوع ممیزی املاک شهر از فهرست اقداماتی که مدت ها مسکوت مانده است، نشستی ویژه با حضور جمعی از مدیران شهرداری رشت برگزار شد.

در این نشست تاکید گردید تا برای اخذ نتیجه بهتر از اجرای ممیزی املاک، ابتدا این طرح به صورت پایلوت در یک ناحیه از منطقه سه شهرداری رشت اجرا شود.

گفتنی اینکه در جلسه یاد شده مریم گل احضار رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، هانی عسکری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، مجتبی خدمت بین دانا مدیریت تشخیص وصول درآمدها، علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و برخی از کارشناسان مرتبط حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر در زمینه ممیزی املاک رشت پرداختند.