راه اندازی دستگاه دیالیز به همراه دستگاه R/o در ICU مرکز درمانی رازی

راه اندازی دستگاه دیالیز به همراه دستگاه R/o در ICU مرکز درمانی رازی

رییس بیمارستان مرکز درمانی رازی رشت خبر داد: جهت ارائه خدمات مطلوب به بیماران بخشICU این بخش امروز مجهز به دستگاه دیالیز R/O شد .
5499353 800 - راه اندازی دستگاه دیالیز به همراه دستگاه R/o در ICU مرکز درمانی رازی
به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر دهنادی در بیمارستان رازی گفت:  امروزبخش ICUمرکز درمانی رازی به عنوان اولین ICU استان  مجهز به  دستگاه  دیالیز به همراه دستگاه پرتابل R/Oشد .
وی با اشاره به اینکه ،بیماران نیازمند به دیالیز بستری در icu قبل از این به روش CRRT(درمان جایگزینی مداوم کلیه)  دیالیز می شدند با توجه به اینکه این روش به دلیل وارداتی بودن محلول ها وست های مورد استفاده  هزینه فراوانی را دربر دارد .
دکتر دهنادی در ادامه اظهار داشت: با نصب و راه اندازی یک دستگاه دیالیز به همراه دستگاه R/O پرتابل در icu ضمن تسهیل دیالیز بیماران بستری در icu سبب کاهش هزینه دیالیز این بیماران می شود،گفتنی است ICU مرکز درمانی رازی دارای ۸ تخت بستری و۲ تخت ایزوله است.
بابت خرید این دو دستگاه مبلغ ۶۷۰میلیون ریال هزینه انجام شده است .