راه اندازی رشته های جدید در مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی گیلان

راه اندازی رشته های جدید در مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی گیلان

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی گیلان از موفقیت موسسهآموزش عالی جهاد دانشگاهی شعبه رشت در اخذ ۶ رشته جدیدخبر داد و گفت: در صورت تصویب رشته های درخواست شده امید است پذیرش دانشجویان به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد افزایش یابد.
79352432_88529550bcfdb

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از  ایسنا آریامن قویدل در گفت وگو با ایسنا، از موفقیت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی شعبه رشت در اخذ ۶ رشته جدید در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد و اظهار کرد: رشته های کارشناسی ارشد شامل عمران، سازه هیدرولیکی و معماری بوده است.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان گیلان با بیان اینکه مراکز علمی کاربردی رشت، رودسر، لنگرود و انزلی نیز مجموعا موفق به اخذ ۱۴ رشته جدید در مهر و بهمن ۹۵۵ شده اند، افزود: سایر رشته های مورد نظر نیز در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی درخواست شده و شرایط برای اجرای این دوره ها در صورت موافقت با درخواست دوره، فراهمشده است.
وی درخصوص توسعه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی شعبه رشت و مراکز علمی کاربردی، تصریح کرد: ۹۸۹ نفر در مهر و بهمن ۹۵ در مراکز و موسسه پذیرش شده اند که شامل ۴۵۱ نفر در موسسه در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، ۱۰۳ نفر در مرکز رودسر، ۲۸۹ نفر در مرکز انزلی، ۱۰۹ نفر در مرکز رشت و ۳۷ نفر در مرکز لنگرود است.
قویدل خاطرنشان کرد: در صورت تصویب رشته های درخواست شده امید استپذیرش دانشجویان به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در این مدت اقداماتی درخصوص اخذ مالکیت فضای آموزشی لنگرود صورت گرفته است، عنوان کرد: امیدواریم با توجه به ساخت بنای موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی شعبه رشت در فضای جدید آموزشی در مجاورت مسکن مهر در مساحتی حدود ۷ هزار متر مربع، شاهد توسعه هرچه بیشتر و کیفی سازی آموزش های بلندمدت باشیم.