راه یافتگان مرحله نیمه نهایی رشته ترتیل در بخش خواهران معرفی شدند‌ سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم

راه یافتگان مرحله نیمه نهایی رشته ترتیل در بخش خواهران معرفی شدند‌

راه‌یافتگان به مرحله نیمه نهایی رشته ترتیل سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش خواهران معرفی شدند.

139508032117442919021254 - راه یافتگان مرحله نیمه نهایی رشته ترتیل در بخش خواهران معرفی شدند‌

به گزارش خبر فوری رشت ، راه یافتگان رشته ترتیل در مرحله نیمه نهایی سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش خواهران معرفی شدند.

در رشته ترتیل سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بخش خواهران در مرحله مقدماتی ۵۵ شرکت کننده از سراسر کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند که از این تعداد ۱۱ نفر به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند.

نجمه رضانژاد از استان قم، مرضیه میرزایی‌پور از استان خراسان رضوی، مریم فتحی‌زاده از استان البرز، فهیمه گلپایگانی از استان سمنان، راضیه رحیمی از استان مازندران، زهرا مهوشیان از استان خراسان رضوی، طاهره عبداللهی از استان قزوین، سنا منبوهی از استان خوزستان، فاطمه غریب آزادی از استان گلستان، فاطمه اسدی از استان چهارمحال بختیاری و نرجس شریف‌زادگان از استان بوشهر راه یافتگان رشته ترتیل در مسابقات مذکور هستند.