رد صلاحیت یکی از مدیران کل ورزش گیلان

رد صلاحیت یکی از مدیران کل ورزش گیلان

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده ها حاکی از آن است که یکی از مدیران کل پیشین ورزش وجوانان گیلان که قصد حضور در رأس مدیریت ورزش و جوانان استانی دیگر را داشته، با عدم تأیید نهاد نظارتی مواجه و رد صلاحیت شده است.

طبق شنیده ها تخلفات مالی تنها گوشه ای از دلایل این رد صلاحیت بوده است. این مدیرکل در مدت مدیریتش با روابط غیر رسمی که با برخی افراد سیاسی و غیر ورزشی برقرار کرد سعی کرد راهی برای بقا و حتی ارتقای خود در ورزش پیدا کند. ضربه به شاکله ورزش استان و دست به دست شدن ورزش در بین افراد سیاسی را می توان از مهمترین نقطه عطف کار این مدیر برکنار شده دانست.

به گمان بسیاری از ورزشکاران استان این فرد نابلد عرصه مدیریت ورزشی، ورزش گیلان را دچار عقب افتادگی های زیادی کرده بود و حال باید دید با وجود تأیید نشدن صلاحیت این مدیر برکنار شده آیا بازهم افراد سیاسی و مسئولین ورزش کشور برای او آستین بالا می زنند و یا به نظر اهالی ورزش احترام میگذارند.