رسانه های گیلانی محرم آقای استاندار نیستند؟!

رسانه های گیلانی محرم آقای استاندار نیستند؟!

اختصاصی / به گزارش خبر فوری رشت، روز گذشته خبری از گفتگوی استاندار گیلان با روزنامه قانون منتشر شد، این در شرایطی بود که چندی پیش نیز مصطفی سالاری استاندار گیلان پای گفتگو با روزنامه شرق نیز نشسته بود.

در شرایطی که استاندار گیلان تاکنون نشست خبری با رسانه ها نداشته و تنها به یک نشست هم اندیشی با برخی از مدیران مسئول به صورت گلچین و انتخابی کفایت شده است، تاکنون دو بار برای گفتگو با رسانه های سراسری همچون قانون و شرق پای گفتگوی آنان در تهران نشسته است!

قابل تامل آنکه قطعاً گفتگو با رسانه های سراسری نیازمند پرداخت هزینه ای مناسب به آنهاست و می بایست این هزینه از محل های شخصی یا بودجه استان تامین شود.

در پایان امید است استاندار غیربومی گیلان با اعتماد به رسانه های استان گیلان کمی فضای گفت و شنود را نیز در سطح استان ایجاد کرده و برای یک بار هم شده برای پرسش و پاسخ رو در روی خبرنگاران گیلانی بنشیند.